Barnes Group Inc. (B)

ROE

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 15 996 13 479 99 873 63 375 158 350
Kapitał własny w tys. USD 1 362 260 1 346 330 1 428 770 1 382 680 1 270 530
ROE 1,17% 1,00% 6,99% 4,58% 12,46%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $15 996K ÷ $1 362 260K
= 1,17%


Analiza porównawcza

2023