Barnes Group Inc. (B)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 13 479 99 873 63 375 158 350 166 186
Kapitał własny w tys. USD 1 346 330 1 428 770 1 382 680 1 270 530 1 203 060
ROE 1,00% 6,99% 4,58% 12,46% 13,81%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $13 479K ÷ $1 346 330K
= 1,00%


Analiza porównawcza

2022