Barnes Group Inc. (B)

Marża zysku operacyjnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 125 313 150 018 123 370 236 448 231 764
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 261 870 1 258 850 1 124 390 1 491 120 1 495 890
Marża zysku operacyjnego 9,93% 11,92% 10,97% 15,86% 15,49%

2022 obliczenia

Marża zysku operacyjnego = Zysk operacyjny ÷ Przychody ze sprzedaży
= $125 313K ÷ $1 261 870K
= 9,93%


Analiza porównawcza

2022