Barnes Group Inc. (B)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 261 870 1 258 850 1 124 390 1 491 120 1 495 890
Working capital w tys. USD 427 231 369 815 346 966 421 515 448 286
Rotacja kapitału pracującego 2,95 3,40 3,24 3,54 3,34

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $1 261 870K ÷ $427 231K
= 2,95


Analiza porównawcza

2022