Barnes Group Inc. (B)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 450 870 1 261 870 1 258 850 1 124 390 1 491 120
Property, plant and equipment w tys. USD 402 697 320 139 341 462 370 947 356 603
Rotacja aktywów trwałych 3,60 3,94 3,69 3,03 4,18

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 450 870K ÷ $402 697K
= 3,60


Analiza porównawcza

2023