Barnes Group Inc. (B)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 261 870 1 258 850 1 124 390 1 491 120 1 495 890
Property, plant and equipment w tys. USD 320 139 341 462 370 947 356 603 370 531
Rotacja aktywów trwałych 3,94 3,69 3,03 4,18 4,04

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 261 870K ÷ $320 139K
= 3,94


Analiza porównawcza

2022