Barnes Group Inc. (B)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 680 209 642 345 764 390 806 146 768 721
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 310 394 295 379 342 875 357 860 315 761
Wskaźnik płynności bieżącej 2,19 2,17 2,23 2,25 2,43

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $680 209K ÷ $310 394K
= 2,19


Analiza porównawcza

2021