Barnes Group Inc. (B)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 421 872 454 996 403 153 546 964 532 365
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 261 870 1 258 850 1 124 390 1 491 120 1 495 890
Marża zysku ze sprzedaży brutto 33,43% 36,14% 35,86% 36,68% 35,59%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $421 872K ÷ $1 261 870K
= 33,43%


Analiza porównawcza

2022