Barnes Group Inc. (B)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 89 827 76 858 102 860 79 145 93 805
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 97 749 80 161 75 437 73 732 67 532
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 396 610 305 073 310 394 295 379 342 875
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,47 0,51 0,57 0,52 0,47

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($89 827K + $97 749K) ÷ $396 610K
= 0,47


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Barnes Group Inc.
B
0,47
AAR Corp.
AIR
0,73
General Electric Co.
GE
0,51
Honeywell International Inc
HON
0,53
RTX Corp
RTX
0,55