Barnes Group Inc. (B)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 76 858 102 860 79 145 93 805 100 719
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 80 161 75 437 73 732 67 532 57 184
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 305 073 310 394 295 379 342 875 357 860
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,51 0,57 0,52 0,47 0,44

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($76 858K + $80 161K) ÷ $305 073K
= 0,51


Analiza porównawcza

2022