Barnes Group Inc. (B)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 74 673 78 684 76 858 71 585 72 278 75 255 102 860 93 475
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 85 395 84 894 80 161 81 472 75 739 83 795 75 437 79 594
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 334 756 312 996 305 073 283 722 284 862 282 348 310 394 307 556
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,48 0,52 0,51 0,54 0,52 0,56 0,57 0,56

2023/Q2 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($74 673K + $85 395K) ÷ $334 756K
= 0,48


Analiza porównawcza

2023/Q2

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Barnes Group Inc.
B
0,48
AAR Corp.
AIR
0,71
General Electric Co.
GE
0,57
Honeywell International Inc
HON
0,60
RTX Corp
RTX
0,58