Barnes Group Inc. (B)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 839 996 803 850 721 238 944 154 963 524
Zapasy w tys. USD 283 402 239 655 238 008 232 706 265 990
Rotacja zapasów 2,96 3,35 3,03 4,06 3,62

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $839 996K ÷ $283 402K
= 2,96


Analiza porównawcza

2022