Barnes Group Inc. (B)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 008 790 839 996 803 850 721 238 944 154
Zapasy w tys. USD 365 221 283 402 239 655 238 008 232 706
Rotacja zapasów 2,76 2,96 3,35 3,03 4,06

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 008 790K ÷ $365 221K
= 2,76


Analiza porównawcza

2023