Barnes Group Inc. (B)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk brutto w tys. USD 38 185 127 817 101 495 206 844 207 495
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 261 870 1 258 850 1 124 390 1 491 120 1 495 890
Marża zysku brutto 3,03% 10,15% 9,03% 13,87% 13,87%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $38 185K ÷ $1 261 870K
= 3,03%


Analiza porównawcza

2022