Barnes Group Inc. (B)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 261 870 1 258 850 1 124 390 1 491 120 1 495 890
Aktywa razem w tys. USD 2 413 730 2 576 820 2 676 230 2 738 340 2 808 970
Rotacja aktywów razem 0,52 0,49 0,42 0,54 0,53

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 261 870K ÷ $2 413 730K
= 0,52


Analiza porównawcza

2022