Barnes Group Inc. (B)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Przychody ze sprzedaży (ttm) w tys. USD 1 302 558 1 284 842 1 261 870 1 259 395 1 269 710 1 269 600 1 258 850 1 236 970
Aktywa razem w tys. USD 2 440 680 2 444 370 2 413 730 2 311 050 2 401 100 2 555 360 2 576 820 2 586 590
Rotacja aktywów razem 0,53 0,53 0,52 0,54 0,53 0,50 0,49 0,48

2023/Q2 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży (ttm) ÷ Aktywa razem
= $1 302 558K ÷ $2 440 680K
= 0,53


Analiza porównawcza

2023/Q2