Barnes Group Inc. (B)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 15 996 13 479 99 873 63 375 158 350
Aktywa razem w tys. USD 3 308 010 2 413 730 2 576 820 2 676 230 2 738 340
ROA 0,48% 0,56% 3,88% 2,37% 5,78%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $15 996K ÷ $3 308 010K
= 0,48%


Analiza porównawcza

2023