Barnes Group Inc. (B)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 13 479 99 873 63 375 158 350 166 186
Aktywa razem w tys. USD 2 413 730 2 576 820 2 676 230 2 738 340 2 808 970
ROA 0,56% 3,88% 2,37% 5,78% 5,92%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $13 479K ÷ $2 413 730K
= 0,56%


Analiza porównawcza

2022