Barnes Group Inc. (B)

Marża zysku netto

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD 99 873 63 375 158 350 166 186 59 415
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 258 850 1 124 390 1 491 120 1 495 890 1 436 500
Marża zysku netto 7,93% 5,64% 10,62% 11,11% 4,14%

2021 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $99 873K ÷ $1 258 850K
= 7,93%


Analiza porównawcza

2021