Barnes Group Inc. (B)

Marża zysku netto

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 15 996 13 479 99 873 63 375 158 350
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 450 870 1 261 870 1 258 850 1 124 390 1 491 120
Marża zysku netto 1,10% 1,07% 7,93% 5,64% 10,62%

2023 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $15 996K ÷ $1 450 870K
= 1,10%


Analiza porównawcza

2023