Barnes Group Inc. (B)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 76 858 102 860 79 145 93 805 100 719
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 80 161 75 437 73 732 67 532 57 184
Należności w tys. USD 291 883 262 257 251 460 348 974 382 253
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 305 073 310 394 295 379 342 875 357 860
Wskaźnik płynności szybkiej 1,47 1,42 1,37 1,49 1,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($76 858K + $80 161K + $291 883K) ÷ $305 073K
= 1,47


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Barnes Group Inc.
B
1,47
AAR Corp.
AIR
1,41
General Electric Co.
GE
0,83
Honeywell International Inc
HON
0,98
RTX Corp
RTX
0,81