Barnes Group Inc. (B)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
EBIT w tys. USD 88 992 125 313 150 018 123 370 236 448
Koszty odsetek netto w tys. USD 58 171 14 624 16 209 15 944 20 629
Wskaźnik pokrycia odsetek 1,53 8,57 9,26 7,74 11,46

2023 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $88 992K ÷ $58 171K
= 1,53


Analiza porównawcza

2023