Barnes Group Inc. (B)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 839 996 829 500 825 930 816 344 803 850 791 967 763 796 707 686
Zapasy w tys. USD 283 402 268 854 260 633 255 117 239 655 238 842 235 537 233 465
Rotacja zapasów 2,96 3,09 3,17 3,20 3,35 3,32 3,24 3,03

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $839 996K ÷ $283 402K
= 2,96


Analiza porównawcza

2022/Q4