Barnes Group Inc. (B)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 008 790 915 760 870 919 859 048 839 996 829 500 825 930 816 344
Zapasy w tys. USD 365 221 370 669 294 872 292 671 283 402 268 854 260 633 255 117
Rotacja zapasów 2,76 2,47 2,95 2,94 2,96 3,09 3,17 3,20

2023/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $1 008 790K ÷ $365 221K
= 2,76


Analiza porównawcza

2023/Q4