Barnes Group Inc. (B)

ROE

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Zysk netto (ttm) w tys. USD 63 058 6 154 13 479 26 048 36 932 100 975 99 873 89 453
Kapitał własny w tys. USD 1 376 990 1 380 550 1 346 330 1 267 060 1 320 090 1 441 030 1 428 770 1 393 230
ROE 4,58% 0,45% 1,00% 2,06% 2,80% 7,01% 6,99% 6,42%

2023/Q2 obliczenia

ROE = Zysk netto (ttm) ÷ Kapitał własny
= $63 058K ÷ $1 376 990K
= 4,58%


Analiza porównawcza

2023/Q2