Barnes Group Inc. (B)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 915 760 870 919 859 048 839 996 829 500 825 930 816 344 803 850
Zobowiązania handlowe w tys. USD 156 060 144 137 153 362 145 060 136 485 137 561 134 816 131 076
Rotacja zobowiązań 5,87 6,04 5,60 5,79 6,08 6,00 6,06 6,13

2023/Q3 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $915 760K ÷ $156 060K
= 5,87


Analiza porównawcza

2023/Q3