Woodward Inc (WWD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 107 844 99 701 208 355 426 982 893 110 362 007 287 595 201 881
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 74 695 49 396 45 513 52 771 122 336 50 757 39 723 55 397
Należności w tys. USD 615 143 600 954 592 589 515 144 1 070 240 603 272 618 523 543 813
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 539 113 424 474 369 046 329 508 732 514 340 577 341 408 328 110
Wskaźnik płynności szybkiej 1,48 1,77 2,29 3,02 2,85 2,98 2,77 2,44

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($107 844K + $74 695K + $615 143K) ÷ $539 113K
= 1,48