Woodward Inc (WWD)

Rotacja należności

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 382 790 4 491 660 2 495 660 2 900 200 2 325 870
Należności w tys. USD 615 143 1 070 240 566 866 599 628 438 217
Rotacja należności 3,87 4,20 4,40 4,84 5,31

2022 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $2 382 790K ÷ $615 143K
= 3,87