Woodward Inc (WWD)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 107 844 893 110 149 773 97 573 79 959
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 74 695 122 336 52 786 55 691 43 390
Należności w tys. USD 615 143 1 070 240 566 866 599 628 438 217
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 539 113 732 514 392 332 707 436 591 178
Wskaźnik płynności szybkiej 1,48 2,85 1,96 1,06 0,95

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($107 844K + $74 695K + $615 143K) ÷ $539 113K
= 1,48