Woodward Inc (WWD)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
EBIT w tys. USD 516 934 304 979 350 163 268 501 271 975
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 468 240 736 849 864 899 1 092 400 580 286
Kapitał własny w tys. USD 4 429 560 1 992 680 1 726 740 1 538 100 1 371 380
Zwrot z kapitału całkowitego 8,76% 11,17% 13,51% 10,21% 13,94%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $516 934K ÷ ($1 468 240K + $4 429 560K)
= 8,76%