Woodward Inc (WWD)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 312 642 220 711 258 467 304 979 350 163
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 645 709 709 760 734 122 736 849 864 899
Kapitał własny w tys. USD 2 070 990 1 901 120 2 214 780 1 992 680 1 726 740
Zwrot z kapitału całkowitego 11,51% 8,45% 8,76% 11,17% 13,51%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $312 642K ÷ ($645 709K + $2 070 990K)
= 11,51%