Woodward Inc (WWD)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk brutto w tys. USD 199 898 491 598 281 881 320 612 219 578
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 382 790 4 491 660 2 495 660 2 900 200 2 325 870
Marża zysku brutto 8,39% 10,94% 11,29% 11,05% 9,44%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $199 898K ÷ $2 382 790K
= 8,39%