Woodward Inc (WWD)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 929 450 1 210 860 1 271 230 1 114 800 1 021 190
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 732 514 392 332 707 436 591 178 427 234
Wskaźnik płynności bieżącej 4,00 3,09 1,80 1,89 2,39

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 929 450K ÷ $732 514K
= 4,00