Woodward Inc (WWD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 137 447 107 844 446 555 149 773 97 573
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 50 183 74 695 61 168 52 786 55 691
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 617 196 539 113 366 257 392 332 707 436
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,30 0,34 1,39 0,52 0,22

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($137 447K + $50 183K) ÷ $617 196K
= 0,30