Woodward Inc (WWD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 107 844 893 110 149 773 97 573 79 959
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 74 695 122 336 52 786 55 691 43 390
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 539 113 732 514 392 332 707 436 591 178
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,34 1,39 0,52 0,22 0,21

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($107 844K + $74 695K) ÷ $539 113K
= 0,34