Woodward Inc (WWD)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 99 335 107 844 99 701 208 355 426 982 893 110 362 007 287 595
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 84 229 74 695 49 396 45 513 52 771 122 336 50 757 39 723
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 633 161 539 113 424 474 369 046 329 508 732 514 340 577 341 408
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,29 0,34 0,35 0,69 1,46 1,39 1,21 0,96

2023/Q1 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($99 335K + $84 229K) ÷ $633 161K
= 0,29