Woodward Inc (WWD)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 645 709 709 760 734 122 736 849 864 899
Kapitał własny w tys. USD 2 070 990 1 901 120 2 214 780 1 992 680 1 726 740
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,24 0,27 0,25 0,27 0,33

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $645 709K ÷ ($645 709K + $2 070 990K)
= 0,24