Woodward Inc (WWD)

ROE

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 417 298 240 395 259 602 180 378 200 507
Kapitał własny w tys. USD 4 429 560 1 992 680 1 726 740 1 538 100 1 371 380
ROE 9,42% 12,06% 15,03% 11,73% 14,62%

2021 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $417 298K ÷ $4 429 560K
= 9,42%