Woodward Inc (WWD)

ROE

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 171 698 208 649 240 395 259 602 180 378
Kapitał własny w tys. USD 1 901 120 2 214 780 1 992 680 1 726 740 1 538 100
ROE 9,03% 9,42% 12,06% 15,03% 11,73%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $171 698K ÷ $1 901 120K
= 9,03%