Woodward Inc (WWD)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 382 790 4 491 660 2 495 660 2 900 200 2 325 870
Property, plant and equipment w tys. USD 910 472 1 901 140 997 415 1 051 010 1 051 700
Rotacja aktywów trwałych 2,62 2,36 2,50 2,76 2,21

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $2 382 790K ÷ $910 472K
= 2,62