Woodward Inc (WWD)

ROA

Obliczenia

2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Zysk netto w tys. USD 417 298 240 395 259 602 180 378 200 507
Aktywa razem w tys. USD 8 182 010 3 903 340 3 956 530 3 790 650 2 757 110
ROA 5,10% 6,16% 6,56% 4,76% 7,27%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $417 298K ÷ $8 182 010K
= 5,10%