Woodward Inc (WWD)

ROA

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Zysk netto w tys. USD 232 368 171 698 208 649 240 395 259 602
Aktywa razem w tys. USD 4 010 200 3 806 450 4 091 000 3 903 340 3 956 530
ROA 5,79% 4,51% 5,10% 6,16% 6,56%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $232 368K ÷ $4 010 200K
= 5,79%