Woodward Inc (WWD)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 202 518 247 101 289 399 337 231 265 162
Aktywa razem w tys. USD 3 806 450 4 091 000 3 903 340 3 956 530 3 790 650
Operacyjny ROA 5,32% 6,04% 7,41% 8,52% 7,00%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $202 518K ÷ $3 806 450K
= 5,32%