Woodward Inc (WWD)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(30 wrz 2017)
Przychody ze sprzedaży 2 382 790 2 245 830 2 495 660 2 900 200 2 325 870 2 098 680
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 1 857 480 1 694 770 1 855 420 2 192 650 1 719 680 1 526 130
Zysk ze sprzedaży brutto 525 305 551 058 640 243 707 543 606 198 572 559
Koszty badań i rozwoju 119 782 117 091 133 134 159 107 148 279 126 519
Koszty ogólnego zarządu 203 005 186 866 217 710 211 205 192 757 176 633
Zysk operacyjny 202 518 247 101 289 399 337 231 265 162 269 407
Koszty odsetek netto 32 731 32 787 34 047 42 588 30 096 25 705
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 199 898 245 799 281 881 320 612 219 578 252 747
Podatek dochodowy 28 200 37 150 41 486 61 010 39 200 52 240
Udziały niekontrolujące 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) netto 171 698 208 649 240 395 259 602 180 378 200 507