Woodward Inc (WWD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 857 480 3 389 550 1 855 420 2 192 650 1 719 680
Zobowiązania handlowe w tys. USD 230 519 341 818 134 242 240 460 226 285
Rotacja zobowiązań 8,06 9,92 13,82 9,12 7,60

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 857 480K ÷ $230 519K
= 8,06