Woodward Inc (WWD)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 709 760 1 468 240 736 849 864 899 1 092 400
Aktywa razem w tys. USD 3 806 450 8 182 010 3 903 340 3 956 530 3 790 650
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,19 0,18 0,19 0,22 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $709 760K ÷ $3 806 450K
= 0,19