Woodward Inc (WWD)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 914 570 2 382 790 2 245 830 2 495 660 2 900 200
Aktywa razem w tys. USD 4 010 200 3 806 450 4 091 000 3 903 340 3 956 530
Rotacja aktywów razem 0,73 0,63 0,55 0,64 0,73

2023 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $2 914 570K ÷ $4 010 200K
= 0,73