Woodward Inc (WWD)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Cykl zapasów dni 101,06 90,45 86,15 86,04 116,65
Cykl należności dni 94,23 86,97 82,91 75,47 68,77
Cykl zobowiązań dni 45,30 36,81 26,41 40,03 48,03
Cykl konwersji gotówki dni 149,99 140,61 142,65 121,47 137,39

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 101,06 + 94,23 – 45,30
= 149,99