Woodward Inc (WWD)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(30 wrz 2023)
2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
Cykl zapasów dni 84,49 101,06 90,45 86,15 86,04
Cykl należności dni 95,68 94,23 86,97 82,91 75,47
Cykl zobowiązań dni 38,23 45,30 36,81 26,41 40,03
Cykl konwersji gotówki dni 141,94 149,99 140,61 142,65 121,47

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 84,49 + 95,68 – 38,23
= 141,94