Woodward Inc (WWD)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(30 wrz 2022)
2021
(30 wrz 2021)
2020
(30 wrz 2020)
2019
(30 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Zysk netto w tys. USD 171 698 208 649 240 395 259 602 180 378
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 2 382 790 2 245 830 2 495 660 2 900 200 2 325 870
Marża zysku netto 7,21% 9,29% 9,63% 8,95% 7,76%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $171 698K ÷ $2 382 790K
= 7,21%