Woodward Inc (WWD)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
2020/Q4
(30 wrz 2020)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 2 225 847 2 167 901 2 148 719 3 389 550 1 665 820 1 638 874 1 722 145 1 855 420
Zobowiązania handlowe w tys. USD 195 402 188 543 165 867 341 818 163 248 162 715 158 568 134 242
Rotacja zobowiązań 11,39 11,50 12,95 9,92 10,20 10,07 10,86 13,82

2022/Q3 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $2 225 847K ÷ $195 402K
= 11,39