Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(31 maj 2023)
2023/Q2
(28 lut 2023)
2023/Q1
(30 lis 2022)
2022/Q4
(31 sie 2022)
2022/Q3
(31 maj 2022)
2022/Q2
(28 lut 2022)
2022/Q1
(30 lis 2021)
2021/Q4
(31 sie 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 335 297 315 249 276 864 248 870 227 295 205 638 215 273 252 293
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 51 317 46 910 44 731 43 894 44 059 46 156 46 639 39 194
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 587 265 586 583 611 558 579 456 577 757 560 555 594 154 533 552
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,66 0,62 0,53 0,51 0,47 0,45 0,44 0,55

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($335 297K + $51 317K) ÷ $587 265K
= 0,66


Analiza porównawcza

2023/Q3