Pricesmart Inc. (PSMT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 384 940 2 975 340 2 774 780 2 695 690 2 656 520
Zobowiązania handlowe w tys. USD 408 407 388 791 373 172 286 219 255 739
Rotacja zobowiązań 8,29 7,65 7,44 9,42 10,39

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 384 940K ÷ $408 407K
= 8,29


Analiza porównawcza

2022