Pricesmart Inc. (PSMT)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 652 510 3 384 940 2 975 340 2 774 780 2 695 690
Zobowiązania handlowe w tys. USD 453 229 408 407 388 791 373 172 286 219
Rotacja zobowiązań 8,06 8,29 7,65 7,44 9,42

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $3 652 510K ÷ $453 229K
= 8,06


Analiza porównawcza

2023