Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 103 556 110 110 112 610 63 711 87 720
Kapitał własny w tys. USD 991 073 915 345 831 719 797 351 758 002
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,09 0,11 0,12 0,07 0,10

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $103 556K ÷ ($103 556K + $991 073K)
= 0,09


Analiza porównawcza

2022