Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Rotacja zapasów 7,29 7,63 8,97 8,14 8,28
Rotacja należności 303,64 292,89 253,11 326,57 357,46
Rotacja zobowiązań 8,29 7,65 7,44 9,42 10,39
Rotacja kapitału pracującego 20,95 22,12 25,47 38,18 22,87

Średnia liczba dni

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Cykl zapasów dni 50,08 47,81 40,71 44,85 44,11
Cykl należności dni 1,20 1,25 1,44 1,12 1,02
Cykl zobowiązań dni 44,04 47,69 49,09 38,75 35,14

Długoterminowe

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Rotacja aktywów trwałych 5,37 4,96 4,81 4,80 5,33
Rotacja aktywów razem 2,25 2,12 2,01 2,49 2,60