Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Rotacja zapasów 7,75 7,29 7,63 8,97 8,14
Rotacja należności 246,42 303,64 292,89 253,11 326,57
Rotacja zobowiązań 8,06 8,29 7,65 7,44 9,42
Rotacja kapitału pracującego 18,18 20,95 22,12 25,47 38,18

Średnia liczba dni

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Cykl zapasów dni 47,11 50,08 47,81 40,71 44,85
Cykl należności dni 1,48 1,20 1,25 1,44 1,12
Cykl zobowiązań dni 45,29 44,04 47,69 49,09 38,75

Długoterminowe

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Rotacja aktywów trwałych 5,19 5,37 4,96 4,81 4,80
Rotacja aktywów razem 2,20 2,25 2,12 2,01 2,49