Pricesmart Inc. (PSMT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 066 090 3 619 870 3 329 190 3 223 920 3 166 700
Property, plant and equipment w tys. USD 757 241 730 204 692 279 671 151 594 403
Rotacja aktywów trwałych 5,37 4,96 4,81 4,80 5,33

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 066 090K ÷ $757 241K
= 5,37


Analiza porównawcza

2022