Pricesmart Inc. (PSMT)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 411 840 4 066 090 3 619 870 3 329 190 3 223 920
Property, plant and equipment w tys. USD 850 328 757 241 730 204 692 279 671 151
Rotacja aktywów trwałych 5,19 5,37 4,96 4,81 4,80

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 411 840K ÷ $850 328K
= 5,19


Analiza porównawcza

2023