Pricesmart Inc. (PSMT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 066 090 3 619 870 3 329 190 3 223 920 3 166 700
Working capital w tys. USD 194 123 163 652 130 727 84 442 138 488
Rotacja kapitału pracującego 20,95 22,12 25,47 38,18 22,87

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 066 090K ÷ $194 123K
= 20,95


Analiza porównawcza

2022