Pricesmart Inc. (PSMT)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 411 840 4 066 090 3 619 870 3 329 190 3 223 920
Working capital w tys. USD 242 630 194 123 163 652 130 727 84 442
Rotacja kapitału pracującego 18,18 20,95 22,12 25,47 38,18

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 411 840K ÷ $242 630K
= 18,18


Analiza porównawcza

2023