Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 331 065 248 870 252 293 345 990 119 698
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 53 866 43 894 39 194 30 165 30 999
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 634 477 579 456 533 552 568 275 407 454
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,61 0,51 0,55 0,66 0,37

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($331 065K + $53 866K) ÷ $634 477K
= 0,61


Analiza porównawcza

2023