Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 248 870 252 293 345 990 119 698 125 764
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 43 894 39 194 30 165 30 999 31 800
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 579 456 533 552 568 275 407 454 349 365
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,51 0,55 0,66 0,37 0,45

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($248 870K + $43 894K) ÷ $579 456K
= 0,51


Analiza porównawcza

2022