Pricesmart Inc. (PSMT)

ROA

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Zysk netto w tys. USD 109 205 103 289 96 681 77 267 72 470
Aktywa razem w tys. USD 2 005 610 1 808 400 1 705 790 1 656 820 1 296 410
ROA 5,44% 5,71% 5,67% 4,66% 5,59%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $109 205K ÷ $2 005 610K
= 5,44%


Analiza porównawcza

2023