Pricesmart Inc. (PSMT)

ROA

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Zysk netto w tys. USD 103 289 96 681 77 267 72 470 73 431
Aktywa razem w tys. USD 1 808 400 1 705 790 1 656 820 1 296 410 1 216 390
ROA 5,71% 5,67% 4,66% 5,59% 6,04%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $103 289K ÷ $1 808 400K
= 5,71%


Analiza porównawcza

2022