Pricesmart Inc. (PSMT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 384 940 2 975 340 2 774 780 2 695 690 2 656 520
Zapasy w tys. USD 464 411 389 711 309 509 331 273 321 025
Rotacja zapasów 7,29 7,63 8,97 8,14 8,28

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 384 940K ÷ $464 411K
= 7,29


Analiza porównawcza

2022