Pricesmart Inc. (PSMT)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023
(31 sie 2023)
2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 3 652 510 3 384 940 2 975 340 2 774 780 2 695 690
Zapasy w tys. USD 471 407 464 411 389 711 309 509 331 273
Rotacja zapasów 7,75 7,29 7,63 8,97 8,14

2023 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $3 652 510K ÷ $471 407K
= 7,75


Analiza porównawcza

2023