Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 773 579 697 204 699 002 491 896 487 853
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 579 456 533 552 568 275 407 454 349 365
Wskaźnik płynności bieżącej 1,34 1,31 1,23 1,21 1,40

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $773 579K ÷ $579 456K
= 1,34


Analiza porównawcza

2022