Pricesmart Inc. (PSMT)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 sie 2022)
2021
(31 sie 2021)
2020
(31 sie 2020)
2019
(31 sie 2019)
2018
(31 sie 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 103 556 110 110 112 610 63 711 87 720
Aktywa razem w tys. USD 1 808 400 1 705 790 1 656 820 1 296 410 1 216 390
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,06 0,06 0,07 0,05 0,07

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $103 556K ÷ $1 808 400K
= 0,06


Analiza porównawcza

2022